دانلود Learn programming Premium 7.0 آموزش برنامه نویسی اندروید

      دیدگاه‌ها برای دانلود Learn programming Premium 7.0 آموزش برنامه نویسی اندروید بسته هستند

دانلود Learn programming Premium 7.0 آموزش برنامه نویسی اندروید
Learn programming برنامه ای است که با هدف پایان نامه ای راجع به “کتاب درسی تعاملی فن آوری های اینترنت” ایجاد شده است. این شامل یک لیست از تمام عناصر مورد استفاده در تفسیر HTML 5، مشاهده مرورگر و کد منبع می باشد. آزمون ها، در قالب جداول آماری مورد بررسی قرار می گیرند. Sand، جایی که می توانید نوشتن کد را امتحان کنید و به صورت خودکار در مرورگر مشاهده نمایید.

دانلود Learn programming Premium 7.0 آموزش برنامه نویسی اندروید