دانلود Chemist – Virtual Chem Lab 3.5.2 برنامه آزمایشگاه شیمی مجازی برای اندروید

      دیدگاه‌ها برای دانلود Chemist – Virtual Chem Lab 3.5.2 برنامه آزمایشگاه شیمی مجازی برای اندروید بسته هستند

دانلود Chemist – Virtual Chem Lab 3.5.2 برنامه آزمایشگاه شیمی مجازی برای اندروید
برنامه Chemist – Virtual Chem Lab آزمایشگاه شیمی قابل حمل شما است. این تنها آزمایشگاه شیمی مجازی برای تبلت ها جهت انجام آزمایش های شیمی، کشف واکنش های شیمیایی با ابزار آزمایشگاهی متفاوت می باشد. با استفاده از این برنامه می توانید تمامی آزمایش های مربوط به علم شیمی و مواد شیمیایی را انجام داده و حتی آزمایش های خطرناک را در محیط این نرم افزار، بدون خطر انجام دهید. مخلوط کردن مواد شیمیایی را با ریختن آنها در لیوان های آزمایشگاه یا لوله های آزمایش امتحان کنید. شما همچنین می توانید مواد شیمیایی را با یک چراغ بونزن، و یا قرار دادن یک قطعه از سزیم در آب حرارت دهید.

دانلود Chemist – Virtual Chem Lab 3.5.2 برنامه آزمایشگاه شیمی مجازی برای اندروید