دانلود Chrome Canary 58.0.3001.3 مرورگر گوگل کروم آزمایشی اندروید

      دیدگاه‌ها برای دانلود Chrome Canary 58.0.3001.3 مرورگر گوگل کروم آزمایشی اندروید بسته هستند

دانلود Chrome Canary 58.0.3001.3 مرورگر گوگل کروم آزمایشی اندروید
Chrome Canary نسخه ی آزمایشی برای مرورگر گوگل كروم اصلی میباشد كه تازه ترین ویژگیهایی كه میشود كروم اصلی داشته باشد به ان افزوده اند ، تا چنانچه این ویژگیها مطلوب نبودنداز اضافه كردن به كروم اصلی اجتناب كنند.

دانلود Chrome Canary 58.0.3001.3 مرورگر گوگل کروم آزمایشی اندروید