دانلود ISS Detector Satellite Tracker Pro 2.02.37 نرم افزار ردیابی ماهواره اندروید

      دیدگاه‌ها برای دانلود ISS Detector Satellite Tracker Pro 2.02.37 نرم افزار ردیابی ماهواره اندروید بسته هستند

دانلود ISS Detector Satellite Tracker Pro 2.02.37 نرم افزار ردیابی ماهواره اندروید
ISS Detector Satellite Tracker به شما خواهد گفت که چه زمانی و کجا را برای ایستگاه فضایی بین المللی و یا تلالو ماهواره ای(Iridium flare) [که یک پدیده ناشی از سطوح بازتابنده در ماهواره (مانند آنتن و یا پانل های خورشیدی) است که نور خورشید را به طور مستقیم بر روی زمین بازتاب می دهد] نگاه کنید. چند دقیقه قبل از عبور، یک هشدار دریافت خواهید کرد. شما هرگز یک گذر ایستگاه فضایی بین المللی و نیز روشنایی چشمک زن ماهواره های ارتباطی ایریدیوم را از دست نخواهید داد. ISS Detector همچنین درستی شرایط آب و هوایی را بررسی می کند. یک آسمان صاف برای لکه بینی(spotting) عالی است. آیا می خواهید ایستگاه فضایی بین المللی را ببینید؟ این با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است! اگر فضا یا نجوم را دوست دارید، برنامه ISS locator را هم دوست خواهید داشت.

دانلود ISS Detector Satellite Tracker Pro 2.02.37 نرم افزار ردیابی ماهواره اندروید