برچسب: قابلیت های نرم افزار Android SDK

Android SDK 25.2.5 + Platform Tools 30.0.4 + NDK 16 توسعه برنامه های اندروید

Android SDK نرم افزاری برای توسعه برنامه های اندروید است که بوسیله آن برنامه میتوانید همه دستورات مربوط به اندروید را در کامپیوتر اجرا کنید . Android SDK به صورت… Read more »